Marvin Gaye

What’s going on? Marvin Pentz Gay, geboren als nazaat van een dominee en een dienstmeisje. De E in zijn achternaam voegt hij naderhand zelf toe als eerbetoon aan de grote Soulzanger Sam Cooke. Komend uit een godsdienstig milieu zingt Marvin in menig kerkkoor....